Tất cả sản phẩm

Cho thuê cẩu bánh xích 30 tấn HITACHI KH100

Cho thuê cẩu bánh xích 30 tấn HITACHI KH100

3.000₫

Cho thuê cẩu bánh xích 30 tấn HITACHI Thông số cơ bản cẩu bánh xích 30 tấn HITACHI KH100 ...

Xem nhanh
Cho thuê cẩu bánh xích 45 tấn (Kobelco 7045)

Cho thuê cẩu bánh xích 45 tấn (Kobelco 7045)

3.000₫

Cho thuê cẩu bánh xích 45 tấn Kobelco Thông số kĩ thuật cẩu bánh xích 45 tấn Kobelco 7045 ...

Xem nhanh
Cho thuê cẩu bánh xích 35 tấn (Kobelco 7035)

Cho thuê cẩu bánh xích 35 tấn (Kobelco 7035)

3.000₫

Cho thuê cẩu bánh xích 35 tấn Thông số cơ bản cẩu bánh xích 35 tấn Kobelco 7035 ...

Xem nhanh
Cho thuê cẩu bánh xích 50 tấn Zoomlion QUY50

Cho thuê cẩu bánh xích 50 tấn Zoomlion QUY50

3.000₫

Cho thuê cẩu bánh xích 50 tấn Zoomlion Thông số cơ bản cẩu bánh xích 50 tấn Zoomlion QUY50 ...

Xem nhanh
Cho thuê cẩu bánh xích 65 tấn Kobelco 7065

Cho thuê cẩu bánh xích 65 tấn Kobelco 7065

3.000₫

Cho thuê cẩu bánh xích 65 tấn Kobelco Thông số cơ bản cẩu bánh xích 65 tấn Kobelco 7065 ...

Xem nhanh
Cho thuê xe cần cẩu bánh xích 55 tấn (Kobelco 7055)

Cho thuê xe cần cẩu bánh xích 55 tấn (Kobelco 7055)

3.000₫

Cho thuê cẩu bánh xích 55 tấn Kobelco Thông số cơ bản xe cần cẩu bánh xích 55 tấn Kobelco 7055...

Xem nhanh