Những yêu cầu đối với thợ vận hành và yêu cầu về kiểm định xe cẩu tự hành

1. Yêu cầu đổi với thợ vận hành.

Người lái ô tô cẩu tự hành phải hội đủ các điều kiện sau:
- Trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định.
- Qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế.
- Đã được đào tạo nghề nghiệp và được cấp bằng lái xe cần cẩu tương ứng. Được huấn luyện BHLĐ và có thẻ an toàn kèm theo.
- Nắm vững và thực hiện nghiêm túc luật lệ giao thông.
- Sử dụng đủ và đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ.

Người lái xe cẩu tự hành và người làm nhiệm vụ móc cẩu phải nắm vững các thông tin cho nhau bằng tín hiệu qui ước.

Công nhân móc tải phải thông hiểu TCVN 4244-2005, có kinh nghiệm trong treo móc, lắp đặt phải biết tính toán, triển khai thực hiện công việc. Công nhân phải biết đọc và sử dụng biểu đồ tải của cần cẩu, cẩu tải, xe nâng, có khả năng phân tích đánh giá các mối nguy hiểm trong quá trình làm việc.

Công nhân móc tải phải được đào tạo kĩ thuật móc tải và phải có thẻ an toàn.

Những đơn vị bán xe cẩu tự hành khi giao sản phẩm cũng cần cung cấp cho khách hàng những tài liệu sử dụng vận hành cần thiết, đồng thời phải có sự hướng dẫn an toàn cho người sử dụng.

2.2 Yêu cầu về kiểm định

Cần cẩu thuộc danh mục các thiết bị.... có yêu cầu về an toàn theo qui định của Nhà nước phải được đăng kí và xin cấp giấy phép sử dụng theo các thủ tục hiện hành.

Đơn vị sử dụng chỉ được phép sử dụng xe tải gắn cẩu có tình trạng kỹ thuật tốt, đã được đăng kí và có giấy phép sử dụng đang còn thời hạn. Không được phép sử dụng thiết bị nâng, các bộ phận mang tải chưa qua khám nghiệm và chưa được cấp giấy phép sử dụng.

Việc kiểm định kỹ thuật thiết bị nâng phải được thực hiện trong những trường hợp sau:

       - Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng;
       - Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa lớn;
       - Sau khi thiết bị xẩy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;
       - Hết hạn kiểm định hoặc trước thời hạn theo đề nghị của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị nâng;
       - Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra nhà nước về lao động.

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng các thiết bị nâng nêu trên có trách nhiệm phối hợp với cơ quan kiểm định theo quy định của pháp luật. 

Việc kiểm định tuân theo quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng QTKĐ 001 : 2008/BLĐTBXH (Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) bao gồm:

- Kiểm tra bên ngoài

- Thử không tải

- Thử tải tĩnh

- Thử tải động

Share :